Turniej Zastępów

Zadanie nr 3

Druhny i Druhowie
W ramach „Turnieju Zastępów” mamy dla Was następujące zadania:
ZUCHY: Niech każdy zuch uważnie obserwuje przez tydzień swoje otoczenie. Kto może potrzebować pomocy? Jak już znajdzie taką osobę niech w mądry sposób jej pomoże.
HARCERZE: Zaplanujcie zastępem zwiad, zbiórkę bądź inną formę dzięki której dowiecie się kto lub co w waszym środowisku potrzebuje pomocy oraz jakiej. Zastanówcie się co możecie zrobić i zaplanujcie działania.
HARCERZE STARSI: Popatrzcie uważnie i z empatią na wasze najbliższe środowisko, jakie zauważacie problemy, kto potrzebuje pomocy? Jak już znajdziecie dowiedzcie się jaka pomoc jest potrzebna. Aby pomóc zaplanujcie działanie, a może pokusicie się o zdobycie znaku służby?

Udokumentujcie swoje działania w postaci krótkiego filmu i prześlijcie go nam do 31 maja 2017 r.

Czuwaj!
Komenda Hufca ZHP Jaktorów
Kwatermistrz, 13/03/2017

Zadanie nr 2

ZADANIE 2 - Duch zastępu (styczeń - luty 2017)
Duch zastępu nie rośnie jak grzyby po deszczu. Nie może też być stworzony na zamówienie. Może się jedynie rozwinąć w taki sam sposób jak małe drzewo, które wzrasta dzięki żyznej glebie, troskliwości, promieniom słońca i świeżemu powietrzu czy wyrywaniu chwastów, które je dławią.

Duch zastępu powstaje dzięki rzeczom, które wyróżniają Wasz zastęp od innych: nazwie zastępu, proporcowi, znaczkowi, okrzykowi, zawołaniu i piosence. Duch zastępu wzrasta wraz z rzeczami zastępu: Waszym kącikiem w harcówce, Waszej kryjówce udekorowanej w niepowtarzalny sposób, Waszej kronice lub sprzęcie biwakowym, który posiadacie. Duch zastępu wzrasta dzięki temu, co robicie wspólnie, na zbiórkach, biwakach czy podczas wędrówek.

W zadaniu drugim Turnieju Zastępów chcemy Was poznać. Kim jesteście? Co lubicie wspólnie robić? Co Was wyróżnia? Dlaczego Wasz zastęp nosi właśnie taką, a nie inną nazwę? Może związana jest z tym jakaś historia?

W Dniu Myśli Braterskiej - wspólnym spotkaniu drużyn naszego hufca - chcielibyśmy zobaczyć Wasz zastęp dumnie uczestniczący z drużyną w grze z proporcem zastępu powiewającym nad Waszymi głowami. Jeśli go macie po prostu zabierzcie go ze sobą, jeśli nie - stwórzcie go.
 
Do 22 lutego 2017r. przekażcie swojej drużynowej/swojemu druzynowemu pracę przedstawiającą Wasz zastęp. Praca może mieć dowolną formę.
Kwatermistrz, 27/01/2017r.

Zadanie nr 1

ZADANIE 1 – Napisz list. Zmień życie (grudzień)
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w ramach świętowania Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłamy apele do władz oraz listy solidarności do osób, których prawa są łamane. Im więcej listów napiszemy, tym większa szansa, że uda nam się poprawić los danego bohatera lub bohaterki. Rezultaty Maratonu są widoczne od razu. Już w jego trakcie otrzymujemy wiele dobrych wiadomości - ludzie są uwalniani z więzień, władze reagują na nasze apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich bliskich - dają im siłę i nadzieję w walce o swoje prawa.
A wiec i Wy dołączcie do tej wspaniałej akcji! Oto Wasze pierwsze zadanie: Wraz z zastępem napiszcie trzy listy dotyczące sprawy:
 • Annie Alfred (Malawi)
 • Edwarda Snowden’a (USA)
 • Fomusoh Ivo Feh (Kameun)
Każdy głos, każdy protest przeciwko łamaniu Praw Człowieka jest ważny! Uzasadnijcie w swoich listach dlaczego należy szanować prawa innego człowieka i dlaczego życie każdego z nas jest wyjątkowe!
Historie każdego z BOHATERÓW znajdziecie na https://www.amnesty.org.pl/maraton
Jeśli tylko chcecie, możecie napisać dodatkowe listy w obronie innych osób!
Kopie listów w wersji papierowej lub elektronicznej, zdjęcia z przeprowadzonej akcji oraz sprawozdanie (nie więcej niż strona A4) oddajcie swoim drużynowym do dnia 12.12.2016r.
Oryginały oczywiście wysyłacie na adresy podane w historiach BOHATERÓW.
 
Opublikowano 01/12/2016r. o godzinie 11:25 :)

Turniej Zastępów - regulamin

TURNIEJ ZASTĘPÓW – HUFIEC ZHP JAKTORÓW
Regulamin konkursu
 1. Organizatorem Turnieju jest Komenda Hufca ZHP Jaktorów im. Grupy „Kampinos” AK;
 2. Celem Turnieju jest wyłonienie najlepszego zastępu spośród wszystkich drużyn Hufca, wyróżniającego się wiedzą, postawą i umiejętnościami;
 3. W Turnieju mogą wziąć udział szóstki zuchowe i zastępy z drużyn harcerskich, starszoharcerskich, wędrowniczych działających w Hufcu ZHP Jaktorów;
 4. Turniej realizowany jest w okresie 1.12.2016-30.06.2017;
 5. Wszelkie informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej Hufca (www.hufiec-jaktorow.pl) oraz na profilu Hufca na facebook.com;
 6. Zgłoszeń na Turniej Zastępów należy dokonywać u drużynowych w terminie nie później niż do 27 listopada. W zgłoszeniu należy uwzględnić: nazwę zastępu, imię i nazwisko zastępowego, numer kontaktowy do zastępowego;
 7. Treść pierwszego zadania konkursowego zostanie opublikowane w dniu 1.12.2016;
 8. W turnieju przewidywanych jest 5 terminowych zadań dla zastępów, mających na celu uwrażliwienie harcerzy na potrzeby innych, promocję harcerstwa w środowisku lokalnym lub służbę na rzecz społeczności. Wykonane zadanie powinno zostać uwiecznione na zdjęciach oraz krótko opisane – należy je oddać poprzez drużynowych do organizatorów nie później niż w wyznaczonym przy każdym zadaniu terminie;
 9. Każde zadanie zostanie ocenione przez jury wyłonione spośród instruktorów i przyjaciół Hufca Jaktorów;
 10. Za każde zadanie zastęp może uzyskać maksymalnie 50 punktów;
 11. W każdym zadaniu zastęp może uzyskać dodatkowe 50 punktów, na które składać się będzie: postawa harcerska (w tym: zdobywanie stopni i sprawności harcerskich w trakcie wykonywania zadania), identyfikacja z harcerstwem, zaangażowanie członków zastępu, opinia drużynowego;
 12. Finał Turnieju wraz z wyłonieniem najlepszego Zastępu Hufca zostanie rozegrany na biwaku Hufca w czerwcu 2017. Przystąpią do niego wszystkie zgłoszone zastępy;
 13. Zwycięski zastęp uzyska prawo do noszenia tytułu Najlepszego Zastępu przez kolejny rok harcerski oraz otrzyma nagrody rzeczowe.