Kontakt

Chorągiew Mazowiecka ZHP

Hufiec Jaktorów im. Grupy Kampinos AK

ul. Ogrodowa 3
96-313 Jaktorów
e-mail: jaktorow@zhp.pl
Kontakt telefoniczny: 509 101 281 - Komendant

Władze Hufca

Komendant - hm. Stanisław Firlej, stanislaw.firlej@zhp.net.pl
Skarbnik - pwd. Lidia Tomaszewska, lidia.tomaszewska@zhp.net.pl
Członek ds. programu - pwd. Izabela Wójcik, izabela.wojcik@zhp.net.pl
Członek ds. pracy z kadrą - hm. Magdalena Żurawska, magdalena.zurawska@zhp.net.pl
Członek ds. promocji - pwd. Magdalena Zagrajek
Członek ds. spraw organizacyjnych - pwd. Dominika Busse
Kwatermistrz - pwd. Łukasz Zduńczyk, lukasz.zdunczyk@zhp.net.pl

Dane księgowe i polisa OC

Dane do FV:
Chorągiew Mazowiecka ZHP
ul. Krótka 3a
09-402 Płock
NIP 774-31-36-686

Faktury bez NIPu lub z błędnymi danymi nie mogą być rozliczane.
Faktury należy rozliczać w miesiącu, w którym zostały wystawione.

Ubezpieczenie grupowe od NNW:
PZU S.A. nr 1020293684, ważna do dnia 22 czerwca 2018 roku
 
Nr konta: 19 1240 6348 1111 0000 5118 8632
Bank Pekao S.A. Oddział w Grodzisku Maz.